ประเภท รถยนต์..ให้เช่า

* อัตราค่าเช่ารถ รวม: ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), การประกันภัย (รับผิดชอบ 8,000 บาทแรก)

อัตราค่าเช่ารถ ไม่รวม: น้ำมัน, บริการส่ง-รับรถ

อัตราค่าเช่า สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

** ยกเว้นช่วง Peak Period: 21 ธ.ค. - 10 ม.ค.