ร่วมงานกับเรา

หากท่านสนใจที่จะร่วมงานกับเรา สมัครได้เลย ตอนนี้!

เจ้าหน้าที่ประจำหน้าร้าน (Front Office Operator)

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุน้อยกว่า 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับป.ว.ส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ความสามาระด้านภาษาอังกฤษ: พูด อ่าน และเขียนได้ดี
 • ความสามาระด้านคอมพิวเตอร์: ใช้ Ms Words, Ms Excel, internet & email ได้ดี
 • มีจิตใจพร้อมเป็นผู้ให้บริการ
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ และตั้งใจทำงาน
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

พนักงานขับรถ - รับส่งรถ (Driver)

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุน้อยกว่า 35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ความสามาระด้านภาษาอังกฤษ: พูด อ่าน และเขียนได้ดี
 • มีจิตใจพร้อมเป็นผู้ให้บริการ
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ และตั้งใจทำงาน
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์