ข้อตกลงและเงื่อนไข - การเช่ารถยนต์

ผู้เช่า และผู้ขับ :
ผู้เช่าต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และถือบัตรเครดิตในชื่อของผู้เช่าเอง ผู้ขับต้องมีใบอนุญาตขับรถไทย ต่างประเทศ หรือนานาชาติที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารที่ต้องแสดง :
ผู้เช่า และผู้ขับต้องแสดง บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ และบัตรเครดิตในวันที่ทำสัญญาเช่า

อัตราค่าเช่า :
อัตราค่าเช่าจะคำนวณบนพื้นฐาน 24 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีระยะเวลาเช่าอย่างน้อย 1 วัน ชั่วโมงที่เกิน คิดค่าเช่าชั่วโมงละ 1/6 ของอัตราค่าเช่ารายวัน

การชำระเงิน :
ผู้เช่าต้องจ่ายมัดจำอย่างน้อย 2,000 บาทในวันจองรถ และ ต้องจ่ายค่าเช่าโดยประมาณเมื่อมีการส่งมอบรถ และเมื่อคืนรถเรียบร้อย จะมีการคำนวณค่าเช่าจริงและชำระเงินอีกครั้ง

การบริการส่งและรับรถ :
บริษัทยินดีที่จะส่งรถไปยังโรงแรมต่างๆในรัศมี 5 กม. จากที่ทำการบริษัท ส่วนสถานที่อื่นๆการส่งและรับรถอาจจะต้องมีการคิดค่าใช้จ่าย

การประกันภัย :
การประกันภัยโดยกรมธรรม์ชั้น 1 ได้รวมอยู่ในอัตราค่าเช่าแล้ว (ผู้เช่ารับผิดชอบ 8,000 บาทแรก) ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ (เช่น การลดวงเงินความรับผิดชอบ ..) ผู้เช่าสามารถเลือกซื้อเพิ่มได้

การขยายระยะเวลาเช่า :
ผู้เช่าจะต้องแจ้งบริษัท เมื่อต้องการขยายระยะเวลาการเช่า ก่อนระยะเวลาการเช่าสิ้นสุด เพื่อเป็นการขยายระยะเวลาการประกันภัย การละเว้นการแจ้งหมายถึง ผู้เช่าได้ขับรถโดยไม่มีการประกันภัย การคืนรถสายจะต้องจ่ายค่าปรับชั่วโมงละ 1/3 ของอัตราค่าเช่ารายวัน

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกบริการ :
ในกรณียกเลิกการจอง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 2,000 บาท การคืนรถก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเช่าจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

ข้อจำกัดในการใช้รถ :
ผู้เช่าจะต้องขับรถบนถนนที่ปรับผิวทางเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้รถนอกขอบเขตที่ตกลงในสัญญาเช่า

การบริการพร้อมพนักงานขับรถ :
อัตราค่าเช่าพร้อมพนักงานขับรถได้รวมค่าน้ำมัน ค่าประกันภัย และการซ่อมบำรุงต่างๆ อัตราค่าเช่าได้คำนวณจากเวลาที่รถเริ่มออกจากบริษัท จนกลับถึงบริษัท โดยมีระยะเวลาเช่าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และอนุญาตให้ใช้รถได้ 200 กม.ต่อวัน เวลาทำงานของพนักงานขับรถคือ 8.00น – 17.00 น.